Geschiedenis

Boven het bovenste zolderraampje, in de blauwe steen, aan de straatkant staat een Latijns opschrift dat vertaald luidt: “Moge de heer met ons zijn.”

De Laathof is een typisch Limburgse Carré-Boerderij uit 1721, waarvan het originele karakter zoveel mogelijk bewaard is gebleven. Vroeger behoorde de Laathof tot het Sint–Mariënstift te Aken. Hier moesten de laten (half-vrijen) cijnzen en/of keuren (oogstopbrengsten) betalen. In de Laathof gebeurde ook de administratie en de rechtspraak tussen de laten. Vandaar het Latijnse opschrift – in de blauwe steen, boven het kleine poortje aan de straatkant – dat vertaald luidt:
“Schep in mij een zuiver en rein hart en vernieuw mijn binnenste.”

Sinds 1804 woont de familie Huynen in De Laathof. Zij zijn erin geslaagd de historische staat en het landelijke karakter van deze hoeve te behouden. Sinds 1979 wordt De Laathof geëxploiteerd als horeca-locatie. Zij zijn begonnen in het vrijstaand linkergedeelte als vakantie- en feesthoeve. De horeca-activeiten werden vanwege het succes uitgebreid over de hele hoeve. De vakantiehoeve-activiteiten veranderden in appartementen voor permanente bewoning.

Mede door de passies (o.a. antiek en bloemen) van mevrouw Antoinette Huynen-Debeij is De Laathof geworden zoals hij nu is. Een unieke locatie. Inmiddels is 2de en 3de generatie er ook volop mee bezig. Jeannine heeft inmiddels het zakelijke overgenomen. In de keuken koken Jeannine en Marielle samen alle buffetten en op zondag de gerechten op de kleine kaart. De zonen Jean-Marie en Pascal ziet u vaker in de bediening. De derde generatie Valérie, Coen, Lucas, Emiel en Martine ziet u ook sinds enkele jaren. Zij allen zorgen op hun gastvrije manier met veel passie voor hun gasten.
De toekomst is gegarandeerd.

Geschiedenis van Mesch

Mesch wordt reeds genoemd in 882. In dat jaar bevestigd koning Arnulf Mesch als gift aan het Mariënstift in Aken. De nederzetting is echter al veel ouder. Op de Steenberg, aan de rand van Mesch, is een Romeinse begraafplaats gevonden. Bij opgravingen (in 1979 en 1986) zijn in de omgeving van de Steenbergweg zelfs vuurstenen voorwerpen uit de prehistorie gevonden. Het materiaal wordt 12.000 jaar oud geschat. Men vermoedt dat rendierjagers hier een uitkijkpost annex werkplaats hebben gehad.
Tot 1794 blijft Mesch een vrije rijksheerlijkheid onder supervisie van de proost van het stift in Aken. Na de Franse Revolutie wordt Mesch een zelfstandige gemeente, totdat zij in 1943 bij de Gemeente Eijsden wordt gevoegd. Sinds 1 januari 2011 behoort Mesch tot de Gemeente Eijsden-Margraten.

Schrijfwijze van Mesch:
1178 Messau;
1253 Meske;
1291 Messchau. (In het Waals Mexhawe en Mehawe.)